maandag 13 augustus 2012

Introductiegroep AD(H)D bij Volwassenen 1 van 3 - Wat is ADHD?

Onderdeel van behandelplan
Hoewel er niet perse een 'standaard behandelplan' is, is er bij PsyQ wel een aantal dingen dat bij elke AD(H)D'er aangeboden wordt: De coaching, de medicatie en groepsvoorlichtingen/cursussen.

De coaching zal heus wel wat raakvlakken hebben per individu, maar er wordt echt specifiek naar je persoonlijke situatie gekeken. Dat is fijn... Geen ABC'tje, maar gewoon je 'eigen' behandelplan.

De medicatie wordt ook wel per individu vastgesteld, maar er wordt in een groot aantal gevallen altijd begonnen met methylfenidaat (Ritalin, Concerta etc)...

De groepsvoorlichting of cursus is optioneel, maar wordt wel aanbevolen. Ik heb me dan ook zodra het kon aangemeld voor deze groepen. Enig nadeel: Elke cursus begint om 17.00 uur in Rotterdam. Als zzp'er is dat niet zo'n probleem, maar straks als ik weer in loondienst ga, zal dat wel een uitdaging zijn.

Aankomst
Ik kwam rond kwart voor vijf aan op de Max Eeuwenlaan in Rotterdam. Ik vroeg bij de balie waar de groepen voor AD(H)D zouden plaatsvinden, maar de dame achter de balie zei dat ik mocht wachten in een soort koffiehoekje op de begane grond.

Er zaten denk ik al zo'n vijftien mensen... Sommigen van hen waren druk aan het praten, anderen zaten stil de omgeving in zich op te nemen.
Ik kwam aan met een spijkerbroek, shirtje, colbertje en mijn hoedje op... Omdat ik mijn schoenen de zaterdag ervoor bij de schoenmaker had achtergelaten, liep ik op mijn pantoffels die heerlijk zitten en me al vele kilometers door het land gebracht hebben.
Ze zijn zwart en zijn gemaakt van ribfluweel. Ik zag direct een meisje kijken naar mijn 'schoeisel'.

Ik vermoed dat de andere mensen (net als ik) enorm nieuwsgierig waren naar wat ze zouden aantreffen, een eerste indruk maak je natuurlijk geen tweede keer, dus het meisje zal wel gedacht hebben: Oei, er zijn ook getikte ADHD'ers.

Ik nam een bakje koffie en verschool me veilig achter mijn telefoon. Maar ik nam ondertussen ook alle mensen in me op.
De mensen die ontspannen met elkaar zaten te kletsen leken elkaar al een tijdje te kennen. Op een gegeven moment hoorde ik ze zelfs praten over 'Hoe scheer jij je poes'. Het was een groep meiden van ca 20 tot 25 jaar. Er was een hoop gegiechel... Dat belooft wat dacht ik...

Er kwam iemand aanlopen die zich niet gedroeg alsof ze 'op bezoek kwam', de meeste mensen keken op. Ze kwam de groep meiden halen... De rest keek even om zich heen of er gereageerd werd door andere mensen... Het was een beetje verwarrend, maar ik nam me voor om te blijven zitten tot het echt zeker was dat de dame specifiek voor onze groep kwam.
Dat was gelukkig niet het geval, ik was intern blij dat ik niet opgestaan was en me aan was gaan sluiten bij de groep... Het zou een tweede flater kunnen zijn na mijn sloffen.

Aanvang
Iets over vijf kwamen er twee dames de rest van de groep ophalen. Er zaten nog maar acht mensen in de koffiehoek. "Introductiegroep ADHD? Jullie mogen met ons meelopen."

Ik trok nog snel een bakkie koffie uit de automaat en we liepen als groep mee met de dames. Ik hield mijn adem in... Ik weet dat ik me te snel op mijn gemak voel in groepen, ik wilde me een soort onzichtbaar opstellen.

We gingen een trap op en liepen een gang in. Daar kwamen we aan in een lokaaltje waar de tafels in een cirkel neergezet waren. Ik liep een beetje voorop en dacht na over de plek die ik wilde hebben... Direct naast de 'begeleiders', of toch midden in de groep? Ik koos voor een plekje waarvan ik dacht dat ik goed op het bord zou kunnen kijken.

Het was de vijfde dag dat ik Concerta ingenomen had. Ik heb hem bewust wat later genomen, dan zou ik mijn aandacht er tenminste goed bij kunnen houden in deze late sessie.
De 'begeleiders' (ik zal ze vanaf nu maar 'coaches' noemen) stelden zich voor en vertelden wat het programma zou zijn. Daarnaast kwam er nog enkele toelichtingen als "Wat er in deze kamer verteld wordt, blijft binnen deze kamer" enz.

Ik wil toch even de 'Opzet van de bijeenkomsten' noemen, rechstreeks gekopieerd uit de reader:
 • De groep bestaat uit 3 wekelijkse bijeenkomsten. De duur van de bijeenkomsten is 2 maal 1 uur, met een pauze van 15 minuten tussen de onderdelen.
 • Er zijn 12-14 deelnemers per groep
 • De groep wordt begeleid door twee coaches
 • De doelen van deze groep zijn: Voorlichting, interactie, psycho-educatie en lotgenotencontact.
 • Er zal gelegenheid zijn voor discussie en het stellen van vragen
 • De volgende thema's zullen in de cursus aan bod komen:
 1. Bijeenkomst 1: Wat is ADHD?
 2. Bijeenkomst 2: Neurobiologie en medicijnen
 3. Bijeenkomst 3: Wat doet ADHD met je leven en de behandeling
Voorstellen
We begonnen met een voorstelrondje:
Wie ben je, hoe oud ben je, wat doe je, gebruik je medicatie en hoelang zit je bij PsyQ? Alle negen hebben we kort verteld wat we deden.

Hoewel ik het liefst op dit blog een uitgebreide omschrijving zou willen geven van het soort mensen dat er zaten, zal ik het toch echt oppervlakkig moeten houden.

Maar wat me enorm opviel, was dat het gezelschap goed ontwikkeld was. De eerste dame vertelde dat ze een goede baan heeft bij een groot en prestigieus bedrijf (ik kan het echt niet noemen hier), de tweede gaf les op de basisschool, de derde was order administrator, de vierde was student, de vijfde was student, de zesde (ik) was student, de zevende deed promotieonderzoek op een Universiteit en de achtste heeft een eigen bedrijf.

Best bijzonder allemaal. Ik telde zes ADHD'ers, drie ADD'ers. Allemaal hele normale mensen, van wie je op het uiterlijk af dus echt helemaal niets kunt zeggen.
Ik keek onder te tafels en telde maar twee 'tikkende voetjes'... Die van mijzelf en die van mijn buurman. De rest leek heel erg kalm en rustig.

De 'stof'
Na het voorstellen vroegen de coaches om een stapel boekjes door te geven. Dat waren de cursusboekjes. Ik blijf maar bij het woord cursus hangen, omdat ik niet goed weet hoe ik het anders zou kunnen noemen. Praatgroep zou ook terecht zijn, want er was heel veel gelegenheid om ervaringen te delen.

We begonnen met de uitleg van ADHD... We mochten allemaal ons boekje dicht doen en op het bord werden de drie 'basiskenmerken' van ADHD geschreven. Allemaal kregen ze een eigen kolom:
 1. Aandacht tekort/Concentratieproblemen
 2. Hyperactiviteit
 3. Impulsiviteit
We mochten een voor een (en door elkaar) symptomen opnoemen en die in een van de kolommen plaatsen. Soms werd er doorgevraagd als iemand iets riep. Vaak kwamen er dan anekdotes of grappige, maar bovenal herkenbare antwoorden.

En juist dat laatste was heel prettig. Dingen waarvan ik dacht dat als ik ze zou roepen in een 'normale' groep dat ze raar gevonden zouden worden, die werden hier allemaal herkend. Er was heel veel herkenning en begrip onderling. Het leverde veel lachmomenten op.

We behandelden nog wat gevolgen en 'vervolgklachten' (onderpresteren, slaapproblemen, verslavingen etc) en gingen toen wat dieper op de stof in.
De coaches deden het heel erg goed en leuk. Ze noemden herkenbare voorbeelden op en zochten echt de interactie met de groep. Ze deden het echt uitmuntend!

We behandelden de 'diagnose': Veel mensen uit de groep hadden aan hun omgeving verteld dat ze ADHD hebben en kregen dan als antwoord: "Ja maar ik ben ook wel eens ongeconcentreerd" of "Ik vergeet ook wel eens iets"... Dat zijn vervelende dooddoeners die niet weten hoe het is om het 24 uur per dag te hebben. En daar ligt dan ook de grens voor een diagnose: Je moet het je hele leven hebben gehad en je moet het 24 uur per dag hebben.

We gingen over op de drie subtypen ADHD. Voor mij was het nieuw dat ADHD eigenlijk als twee stoornissen gezien wordt: De Aandachttekortstoornis en de Hyperactiviteit worden als losse stoornissen gezien. Heb je beide, dan wordt dat ADHD genoemd (ca 85% van de ADHD'ers heeft dit), heb je alleen de concentratieproblemen, dan heet dat 'het overwegend onoplettende type' of ADD (ca 10% van de ADHD'ers krijgt deze diagnose) en heb je alleen de hyperactiviteit, dan heet dat het 'overwegend hyperactief/impulsieve type' (ca 3-5% van de diagnoses).

Ze werden alledrie ook weer toegelicht, met bijbehorende kenmerken en verschillen.

We gingen over op de statistieken van ADHD: De verhouding mannen-vrouwen, het percentage van de bevolking dat de stoornis heeft (1-3%) en redenen waarom de cijfers waarschijnlijk niet helemaal kloppen. Ik zal ze niet allemaal toelichten.

We hebben het over oorzaken gehad van ADHD (erfelijkheid, roken/drinken tijdens zwangerschap, vroeggeboorte enzovoort). Ook hebben we het gehad over fabels/misverstanden over ADHD:
- Je kon goed meekomen op school en hebt dus geen ADHD.
- Je hebt een HBO of Universitaire opleiding... Dus geen ADHD
- ADHD komt door kleurstoffen (Absolute bullshit)
- ADHD is eigenlijk gewoon luiheid, desinteresse of motivatiegebrek
- Je kunt ADHD krijgen door een traumatische jeugd

Zoals mijn coach in de coachingsgesprekken al gezegd had dat de groepsbijeenkomsten waarschijnlijk vooral uit 'open deuren' bestaan, vond ik het erg nuttig om dit te horen. Het geeft je handvaten om je stoornis te begrijpen en eventueel aan anderen uit te leggen.

Tot slot behandelden we nog de bijkomende stoornissen die vaak bij ADHD voorkomen:
- Slaapproblemen (80%)
- Verslavingsproblematiek (24-45%)
- Depressie, burnout, winterdepressie (20-30%) (Ik heb altijd gezegd dat ik last heb van winterdepressie, maar mijn ouders en leerkrachten geloofden dit niet)
- Angststoornissen (20-30%)
- Persoonlijkheidsproblematiek (25%)
- Tics (20%)
- Bipolaire stoornis (Manisch-depressief: 8%)
- Eetstoornissen (9%)
- Leesstoornissen als Dyslexie en Dyscalcullie (3-4%)

Met dit onderwerp sloten we af. Morgen is de tweede bijeenkomst en ik heb er zin in!
Het was gewoon erg gezellig en prettig om ervaringen uit te wisselen met 'lotgenoten'. De coaches deden het gewoon heel goed, erg duidelijke uitleg en enthousiaste betrokkenheid.
Kortom: Een aanrader!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Vlink